Kỹ thuật làm mô hình kiến trúc

Cùng Mô hình 360 tìm hiểu về các bước để thực hiện công việc làm mô hình kiến trúc, sa bàn kiến trúc, mô hình quy hoạch, mô hình dự án, mô hình các công trình.
Với đội ngũ kiến trúc sư, các cử nhân mỹ thuật công nghiệp, các công nhân lành nghề, Mô hình 360 sẽ đưa đến cho khách hàng các sản phẩm mô hình thật đẹp, độc đáo, và tỉ mĩ

Chat với chúng tôi