18 Tháng Mười, 2017 Mô Hình 360

cac-mo-hinh-kien-truc-dep-7 (1)

Đại học Giao thông Tây An - Liverpool, tạiTô Châu, Trung Quốc - Công ty dịch vụ kiến trúc Aedas thiết kế (lọt vào danh sách công trình giáo dục đại học và nghiên cứu).

Đại học Giao thông Tây An – Liverpool, tạiTô Châu, Trung Quốc – Công ty dịch vụ kiến trúc Aedas thiết kế (lọt vào danh sách công trình giáo dục đại học và nghiên cứu).

Chat với chúng tôi