23 Tháng Mười, 2017 Mô Hình 360

lam-mo-hinh-kien-truc-bang-tam-tre-2

Cầu Tháp (Luân Đôn) - Mô hình kiến trúc bằng tăm

Cầu Tháp (Luân Đôn) – Mô hình kiến trúc bằng tăm

Chat với chúng tôi