23 Tháng Mười, 2017 Mô Hình 360

lam-mo-hinh-kien-truc-bang-tam-tre-5

Mô hình kiến trúc Dinh Độc Lập bằng tăm tre  

Mô hình kiến trúc Dinh Độc Lập bằng tăm tre

 

Chat với chúng tôi