26 Tháng Chín, 2017 Mô Hình 360

mo-hinh-kien-truc-gian-khoan-2

Các loại mô hình kiến trúc giàn khoan

Các loại mô hình kiến trúc giàn khoan

Chat với chúng tôi