18 Tháng Mười, 2017 Mô Hình 360

cac-vat-lieu-lam-mo-hinh

Vật liệu làm mô hình kiến trúc: Giấy Form, Mica, Gỗ Balsa

Vật liệu làm mô hình kiến trúc: Giấy Form, Mica, Gỗ Balsa

Chat với chúng tôi