10 Tháng Mười, 2017 Mô Hình 360

nguyen-lieu-lam-mo-hinh-kien-truc-2

Nguyên liệu làm mô hình kiến trúc bằng mica

Nguyên liệu làm mô hình kiến trúc bằng mica

Chat với chúng tôi