26 Tháng Mười, 2017 Mô Hình 360

mo-hinh-kien-truc-sang-tao-3

Trang trại tảo Hydrogenase - Mô hình kiến trúc nhà máy điện sinh hóa thu nhỏ

Trang trại tảo Hydrogenase – Mô hình kiến trúc nhà máy điện sinh hóa thu nhỏ

Chat với chúng tôi