26 Tháng Mười, 2017 Mô Hình 360

mo-hinh-kien-truc-sang-tao-5

Mô hình kiến trúc Rạp hát Endesa thiết kế theo khối lập phương hình học

Mô hình kiến trúc Rạp hát Endesa thiết kế theo khối lập phương hình học

Chat với chúng tôi