26 Tháng Chín, 2017 Mô Hình 360

mo-hinh-kien-truc-du-an-gian-khoan-2

Mô hình kiến trúc, thiết kế sa bàn kiến trúc thi công sa bàn giàn khoan dầu khí

Mô hình kiến trúc, thiết kế sa bàn kiến trúc thi công sa bàn giàn khoan dầu khí

Chat với chúng tôi